Sammanfattning Block 4

Detta block och dess frågeställning var en direkt produkt av det fina initiativet att hålla en konstvecka här på BTH. En konstvecka som var, praktiskt nog, lagd veckan innan block 4:as start. Efter veckas arbete med studier med en mycket bra och kunnig lärare så var det svårt att inte vara som pånyttfödd för studiemålningens kraft.

Jag började med att dela upp arbetsprocessen för blocket i två delar, något som kom efter ett handledningsmöte med Anders Falk.

Det blev klart för mig att vikten av att undersöka snabba studier gentemot noggranna och tidskrävande studier var stor och kunde ge mig som person mycket mer insikt om hur jag bör förhålla mig till studier.

De två delar som blocket skulle delas upp i blev då dels noggranna studier dels snabba studier. Jag visste i detta läge att min arbetsdag redan skulle vara till hälften delad med mitt arbete för Stormhatt Studios på spelet Barmark.

Jag la då upp min arbetsdag så att morgonen innefattade en eller flera snabba studier. Varpå eftermiddagen vigdes åt arbetet med spelet. På så sätt kunde eventuella lärdomar dragna från morgonens studier direkt appliceras på spelets utformning.

Dessa snabba studier flöt på ganska bra. Dock så försvann en hel del dagar under högtiderna, allt från resor och familjemiddagar gjorde det mycket svårt att producera och forska i samma utsträckning som de föregående blocken. Från varje individuell målning kände jag att jag lärde mig otroligt mycket. Man skapade sig snabbt en starkare förståelse om ljus, former, naturligt förekommande färgkontraster och liknande. Dessa kunskaper fann sig sedan i sin tur applicerade på den fortsatta utformningen av Barmark.

De snabba studierna var mycket hjälpsamma med just många GRUNDLÄGGANDE regler för hur verkligheten ter sig.

Man lär sig att snabbt tolka bildernas motiv i lättolkade ljus och färg former, något man i princip tvingas att göra när man har en självbestämd tidspress hängande över sig.

Något av det viktigaste med denna period av studier var de olika teknikerna och praktiska spörsmålen som jag själv utvecklade.

Dessa praktiska verktyg föddes ur ren självanalys av min egen arbetsprocess, något som jag är väldigt stolt över. Dock så har Anders Falk nu avslöjat att dessa tekniker är gamla och beprövade metoder som han redan känner till. Men samtidigt är det bra att jag kommer fram till dem själv. På så sätt fastnar det lättare. Istället för att ha lärt mig dessa tekniker från t.ex. en bok så kan jag nu automatiskt argumentera för var beståndsdel i tekniken och veta dess uppkomst och därför även dess absoluta syfte. Detta snarare än att bara veta vad tekniken är och inte varför den är.

Sedan kommer vi till den mer noggranna och tidskrävande studien. Denna studie var menad att vara en 3d studie. Den största personliga anledningen till att jag valde att göra denna studie i 3d var att jag behövde en ”uppfräschning” av mina 3d kunskaper. Kunskaper som hade nästan helt vittrat bort under ett halvår då de låg oanvända.

Uppfräschningen av dessa kunskaper var menade att hjälpa mig i det kommande kandidatarbetet där jag har planerat att tillverka ett 3dspel.

När det kom till bilden som jag skulle reproducera så var jag lite mer selektiv än vad jag var med de snabba studiernas motiv. Jag kände att det var viktigt att bilden skulle inkorporera så många viktiga faktorer och element som möjligt för att jag skulle få ut mest av att reproducera bilden.

Målningen jag valde att reproducera blev Pieter Breugels mästerverk: Det lilla tornet av Babel.

Nedan följer min motivation för valet.

Jag finner denna målning mycket intressant. I den finner man en imponerande mäktighet av titaniska mått och Smakfull surrealism jämte väl förankrade verklighets principer. Det vi även finner är ett tidsbeprövat estetiskt ideal och ren skönhet. En målning som anses vacker och imponerande ca. 450 år efter dess skapelse är något värt att beundra. Att studera en gammal mästares verk känner jag är ett säkert kort i sökandet av tidslösa estetiska ideal, vad än mediet må vara.

-Marcus Lindgren, workbook 2014-01-09.

Arbetet med 3d reproduktionen av denna fantastiska målning gick troligt långsamt till en början. Jag var tvungen att nästan helt från början återskapa det muskelminne som behövs för att effektivt kunna navigera sig i den veritabla verktygshög som är 3dmodelleringsprogrammet Maya.

Under den långdragna processen av 3d studien märker jag en klar och viktig skillnad gentemot mina tidigare snabba studier. En skillnad som inte bara förstärks på grund av att jag arbetar mer noggrant utan också på grund av att jag arbetar i 3d. För att göra en noggrannare studie krävs en stor förståelse för den ursprungliga bilden. Man behöver sätta sig in i det som ligger bakom den direkt 2dbaserade visuella biten.

Tornets topp var oerhört komplicerat då det föreställde byggnaden i ett påbörjat stadium. Tanken fördes till sporadiska ruiner utan någon jämn mönsterform. Att endast reproducera denna målning rakt framifrån i 2d hade varit en lätt match. Men i 3d måste jag noggrant analysera och förstå hur Pieter Breugel har tänkt sig att den ofärdiga arkitekturen ter sig, från alla hål.

Under denna period börjar jag känna att mitt muskelminne kommer tillbaka och jag kan plötsligt arbeta mycket effektivare. Jag gör nu lite snabba 3d test för att just testa olika idér i 3d inför kandidatarbetet. Något som känns väldigt bra då jag inte vill bara kasta mig in i kandidatarbetet helt oförberedd.

Under perioden något före och under 3d arbetet arbetar jag även med en teknik jag kallar adaptiv studie. Denna typ av studie använder sig av den, för mig, viktigaste skillnaden mellan snabb studie och noggrann studie: Den förhöjda förståelsen för originalbilden. Något som kommer av att sätta sig in i originalkonstnärens tankegång och teknik. Denna teknik identifierar Anders Falk som en ”master study”. Dock så är en masterstudy för mig en komplett underkastelse för originalkonstnären där man själv inte tänker utan bara målar en exakt kopia, pixel för pixel om så krävs. Adaptiv studie visar att man har förståelse för originalkonstnärens teknik och kan därför använda den för att skapa en helt ny stil.

Men så avbryts allting lika plötsligt som en blixt från klar himmel.

Datorn kollapsar och jag får spendera onsdag, torsdag och även fredag med att rädda det som räddas kan och sedan blåsa ut datorn för att sedan påbörja den långa återuppbyggnadsprocessen.

Den här sammanfattningen skrivs över från anteckningsblock till Word minuterna innan innlämningsdeadlinen. Därför så ber jag om ursäkt för de stavfel och liknande som undsluppit mig i all denna hast.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s