Sammanfattning block III

Detta block var menat att fullständigt grunda sig i mitt egna undermedvetna. Under det föregående blocket så hade jag kommit fram till att det undermedvetna var den perfekta kraftkällan för ett absolut personligt uttrycksätt. Jag ämnade studera och praktisera det undermedvetna för en applicering i mitt personliga medium, Photoshop målning.

Min direkta frågeställning var:

Hur kan mitt undermedvetna påverka mina egna målningar.

Innan arbetet började på allvar hade jag tagit reda på att Surrealisternas Manifesto av André Breton skulle vara en mycket bra skriven grund för undersökningen av det undermedvetna och hur det kan appliceras på konsten eller individens hantverk. Jag Valde detta manifest då jag visste sedan tidigare att surrealisternas verksamhet och konstuttövande var kopplat till det undermedvetna, framförallt drömmar.

Den första fasen i detta block blev då att studera detta Manifest. Det kändes viktigt för mig att få veta hur utövare av konst som fokuserar till stor del på det undermedvetna tänkte och teoretiserade kring deras ”ism”. Jag ansåg att det kunde vara en mycket bra grund som jag sedan kunde använda som en måttstock för mitt egna förhållningsätt till det undermedvetna. Speciellt då i mitt eget utövande av ”konst”.

Jag kokade ner Manifestet till ett antal kärnpunkter. Skriften tryckte på Anti-logisk handling och, som jag förstått sedan tidigare, ett främjande av det icke-medvetna, det undermedvetna. Det Manifestet kämpar emot är allt som då är styrt av logiken, alla val som görs när man är som mest medveten. Det val där man har vägt fördelar och nackdelar och kommit fram till det mest praktiska alternativet.

Efter att jag kände att min förståelse om Surrealisterna och deras Ism var mer påtaglig så gick jag vidare för att välja ut ett antal tekniker som skulle främja det undermedvetna. Jag fann då att Surrealisterna hade ett helt bibliotek av tekniker. Jag granskade dessa under en period det stora antalet tekniker som fanns att tillgå. Jag valde ut ett antal som jag ansåg tvingade hjärnan att handla omedvetet för att kunna framställa en målning. Samtidigt som jag gjorde dessa val kom jag även fram till åsikten att en del av teknikerna inte alls spelar på passionen för det antilogiska och omedvetna såsom manifestet. En del av teknikerna ledde till tavlor som lika gärna kunde ha skapats med ett photoshopfilter. Ett exempel som stod ut speciellt var tekniken ”Cubomania”. Tekniken går ut på att en bild skärs upp i ett antal kvadrater, dessa kvadrater blandas sedan om och bildar till slut den nya bilden.

Dock efter en tids tankar runt denna motsägelse kom jag fram till att dessa bilder som skapas med dessa ”filterliknande” tekniker kan användas för att starta upp nya målningar. På så sätt kan de vara bra bilder som får den kreativa delen av hjärnan att arbeta. På så sätt valde jag till slut att se dessa tekniker som sätt att skapa nya och unika rorschackliknande mönster.

Så här i efterhand anser jag att flera av teknikerna kan användas med goda resultat för att skapa former som hjärnan i sin tur tolkar fritt och på så sätt skapar målningar påverkade av det undermedvetna.

Jag börjar vid den här tiden även att föra en drömdagbok, något som grundar sig till stor del i min uppfattning att ofiltrerade drömmar är det själva undermedvetna i rörlig bild och ljud.

Jag börjar nu även intressera mig mer för det teoretiska än det praktiska när det kommer till det undermedvetna då det är ett mycket intressant ämne att forska om.

Jag lär mig mycket från en programserie som fokuserar just på det undermedvetna och vad det faktiskt är. Jag finner termen ”Wild asumption” att vara väldigt hjälpsam i min förståelse för vad det undermedvetna är för något i ett vaket tillstånd. Dels inspirerar denna term en ny teknik som jag själv komponerar, dels så kommer den att hjälpa till i mina framtida praktiska test av olika tekniker som sker senare under blocket.

Den teknik som jag själv komponerar har sin grund i ett exempel som tas upp i UR:s programserie, Hjärnans autopilot- kraften av det omedvetna. Exemplet går ut på att man får se en kvinna och så direkt har man skaffat sig en någorlunda klar uppfattning om de flesta hypotetiska aspekter i denna kvinnas liv. Jag föreslår en porträtteknik, Man får en modell som man får se under ett få par ögonblick, varpå man sedan ska måla en bild där denna utför något som är väldigt specifikt för just den individen. Vad som finns i denna målning är då endast en ”wild asumption” för vad som är specifikt med denna person och baserar sig inte alls på fakta eller logik.

Nu börjar det praktiska arbetet. Jag tar mig dock tyvärr inte tillräckligt med tid för just denna del av blocket. Jag var även tvungen att drastiskt ändra en stor del av mitt schema då jag fick reda på att följande veckas ”extracurricular” konstarbete skulle kräva 09:00-17:00 alla fem arbetsdagar.

Den första teknik jag testar på är Automatic drawing. Egentligen så har jag arbetat med denna teknik på sidan under hela blocket då jag fann den mycket fascinerande. I efterhand känner jag att jag har använt mig av automatism och inte surrautomatism vilket kanske skulle ha varit än mer intressant. Pennan har fått ”gå fri” så som med surrautomatism men samtidigt har ändamålet; ”rita en människa” funnits där.

Resultatet blev i slutändan en målning som är intressant. Själva processen för att rita dessa figurer är även väldigt avslappnande, något som antagligen kommer från att man just låter pennan gå fritt.

Den andra tekniken jag valde var att använda Rorschackmönster som grund för mina målningar. Tack vare UR programmet har jag först satt in mig i en sinneställning för snabbt antagande. Jag använde mig av två tekniker, en där jag använde mönstret som en fast silhuett och en där jag endast målade min tolkning av mönstret. Båda var intressanta att jobba med. De fungerar mycket bra för att få igång hjärnan och kreativiteten. Något som är väldigt nyttigt då det ofta kan hända att man sätter sig ner för att måla och inte har en absolut aning om vad det är man ska måla.

Den tredje och sista tekniken blev en illustration jag tog direkt från mina drömmar. En dröm som jag hade skrivit ner i min drömdagbok hade den perfekta resursen för att skapa en ny målning. En färdig sketch! En färdig sketch skapad av mitt undermedvetna . Denna sketch använde jag sedan för att skapa min målning. Detta kopplade ju då tillbacka till det surrealisterna sa om de ofiltrerade drömmarna och deras vikt. Detta var ju i slutändan inte något som kanske kommer att upprepa sig och därför är det svårt att grunda en teknik kring detta.

Allt som allt: Det undermedvetna är en fantastisk resurs för att ge kraft åt en individs kreativitet. Sedan kan denna kreativitet balanseras ut och låta influeras av logiken och det medvetna för att skapa något mer konkret och användbart. Eller inte, en stor del av detta block ligger självklart i det absolut personliga valet. Själv väljer jag gärna en medelpunkt av de två.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s